. . .
 

Massage Assen

Massage assen

massage assen

 

Segmentale massagetherapie

Segmentale massage is vooral therapeutisch van aard.
Veel klachten worden veroorzaakt door een vorm van overbelasting.
Het zenuwstelsel kan geen goede keuze meer maken
en een klacht of pijn is het gevolg.

Bij deze therapie worden de klachten behandeld vanuit de wetenschap
dat uit iedere ruggenwervel zenuwen treden naar een gebied
in het lichaam bestaande uit spier, bot en orgaanweefsel.
Vanuit elke wervel wordt zo een deel van het lichaam bediend,
dit wordt een segment genoemd.
Binnen een dergelijk segment hebben alle weefsels invloed
op elkaars functioneren.
Bij storingen in een inwendig orgaan zijn er
in het bijbehorende segment vaak ook afwijkingen waar te nemen.
Segmentale massage beïnvloedt de storing indirect door massage
van bijbehorende huidzones en spieren.
Tijdens de massage worden er extra technieken en manipulaties toegepast
op de huid en spierzones en zo wordt het
zelfherstellend vermogen van het lichaam gestimuleerd.

 

 

 

     
    Ontwerp & realisatie